Guider

Hur man använder en arkitektonisk eller skala linjal

vid yu zhang Nov 16, 2023

How To Use an Architectural or Scale Ruler
Arkitektoniska linjaler , även känd som skallinjaler, är specialiserade mätverktyg som används inom arkitektur, inredning, teknik och ritning. De tillåter användaren att noggrant mäta och rita i skala.

Typer av skallinjaler

Det finns några vanliga typer av skallinjaler:

- Arkitektonisk skala - Dessa har flera skalor som 1:20, 1:50, 1:100, etc graverade på dem så att du kan mäta ritningar i olika arkitektoniska skalor.

- Ingenjörsskala - Dessa har skalor som är relevanta för tekniska ritningar som 1:2, 1:5, 1:10, 1:20 tum, etc.

- Metrisk skala - Dessa har metriska enhetsskalor som 1:20, 1:50, 1:100 cm.

- Specialskalor - Vissa specialskala linjaler har mindre vanliga skalor som 1:30, 1:75, etc.

Hur man läser vågen

Arkitektoniska skala linjaler har två sidor, med varje sida uppdelad i segment som visar olika skalor.

- De större siffrorna som visas med vanliga teckensnitt indikerar hela enheter (vanligtvis fot eller meter).

- De mindre kursiverade siffrorna precis under dem indikerar hur det segmentet är uppdelat i mindre enheter.

Till exempel betyder ett segment markerat 0__'_10_''_ 0 fot till 10 fot. _''_-märkena visar att detta segment är uppdelat i tum.

Så om du ville mäta 2 fot 6 tum, skulle du leta efter 2 fots märket och sedan gå 6 märken över i _''_ divisionerna.

Mätning med en skallinjal

Följ dessa steg för att mäta med en skallinjal:

1. Identifiera skalan du behöver mäta i - till exempel 1/4" = 1'
2. Hitta den skalan på din skallinjal.
3. Rikta in 0-änden av det skalsegmentet med startpunkten du vill mäta från på din ritning.
4. Läs av måttet på den vågens markeringar för att bestämma avståndet eller längden du vill mäta.
5. Du kan behöva dra av startpunktens mått om du inte justerade 0-märket exakt till början.

Det tar lite övning att vänja sig vid att läsa och mäta korrekt med skallinjaler. Genom att ha en arkitektonisk linjal eller skallinjal till hands kan designers, ingenjörer, arkitekter och ritare snabbt göra mätningar på skalade ritningar och planer. Att bemästra hur man läser de olika skalorna kräver lite övning, men är en viktig färdighet för alla professionella som arbetar med tekniska ritningar.

Instagram